بهونۀ بی بهونه  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 10 بهمن‌ماه سال 1386

بهونۀ بی بهونه

 

نرو عزیزم…. تو که میدونی من بی چشمات میمیرم !

نرو قشنگم…. نفس کشیدنم بی تو برام سخته!

 نرو بهونۀ بی بهونه زندگی بی تو هرگز نمیگیزره ...نرو که رفتنت برام خیلی سخته.

میگی کاش میشد چشمارو بست و واقعا عاشق شد! چرا وقتی عاشق شدم دعا کردم کاش گرفتارت نشده بودم ؟ چرا وقتی کنارتمو دستات تو دستم ،بازم دلم برات تنگ میشه؟

 عزیزم ....چرا لحظلۀ خداحافظی چشام پر از اشکه ؟ چرا اسمت که میاد انگار پا برهنه دارم تو بهشت میدوم؟

 چطور عطر تنت دیونم میکنه؟! نمیشناسمت، اما دلم برات خیلی تنگ میشه؛ من کجا عاشقت شدم که خودم نفهمیدم .....

New Page 2