وقتی همیشه در منی  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 5 اردیبهشت‌ماه سال 1387

 

 

وقتی همیشه در منی

 

نامه هایمان را میبینندو

حسمان را انکار میکنند

چگونه شکستن سکوت ساکت مرا

در پشت نگاه متولد شده ی توببینند؟؟؟

هنگامی که جسارت سکوتمان را نمیبینند!

وقتی اشکهایمان را نمی بینندو

سخنانمان را نمیشنوند

چگونه وقتی در سکوت فریاد میکشیم

تقلایمان را ببینند؟؟؟

آنها چگونه طپش قلب را

در پشت پرده پوست ببینند؟؟

وقتی آشکارا میگویم عاشقیم

عشقمان را کودکانه میپندارندو میخندند!!؟؟؟

وقتی کنارم نیستی و میگویند جدا باید بمانیم

من چگونه بپذیرم از تو جدا باشم

وقتی همیشه در منی

New Page 2