حسادت  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 18 اردیبهشت‌ماه سال 1387

حسادت

بهش حسادت میکنم

وقتی همش پیش اونی

کاشکی منم آینه بودم

تا همیشه تو من بودی

 

بهش حسادت میکنم

چیزی که از قلب میدونه

کاشکی منم یه آه بودم

از غم قلبت بدونه

 

بهش حسادت میکنم

وقتی تنفس میکنی

کاشکی منم هوا بودم

تا منو احساس بکنی

 

بهش حسادت میکنم

به چیزی که از خودته

کاشکی منم روح بودم

همیشه توی تنته

 

بهش حسادت میکنم

به کسی که باش میمونی

کاشکی که من مال تو شم

همیشه پیشم بمونی

New Page 2